Brainspotting

 

Brainspotting, rozwinięty przez dr Davida Granta, powstał jako kontynuacja i poszerzenie popularnej metody EMDR.

 

 

Aby praca terapeutyczna była skuteczna, konieczne jest zejście w procesie do podkorowych struktur mózgu związanych z mózgiem ssaka i mózgiem gadzim. W części korowej mózgu dzieje się tylko 5 – 10 % aktywności, dlatego też terapia oparta na samym mówieniu jest mało efektywna. W Brainspotting w tym celu wykorzystuje się pracę z oczami, które są bezpośrednio połączone z układem nerwowym i tym samym z obszarami mózgu związanymi z reakcjami walki, ucieczki i zamierania. Oczy powstają w okresie płodowym z tej samej tkanki, co nasz mózg.

 

W praktyce sesja wygląda tak, że szukamy z klientem odpowiedniego punktu w przestrzeni (spot z ang.), który jest połączony z trudną emocją, przekonaniem lub wydarzeniem czy szokiem. Praca z tym punktem dociera do sieci traumy w mózgu - do ścieżek nerwowych, dając efekt odkodowania. W sesji pracują obie półkule mózgu jednocześnie.

 

W przypadku trudnych historii Brainspotting daje również możliwości pracy na zasobach, tzn. koncentrujemy się na pozytywach, na dostępnych dobrych jakościach, odczuciach lub na tym, co klient chce osiągnąć, jak chce się czuć, jakich pragnie nabyć nowych umiejętności społecznych itp.

Również praca z jednym okiem zamiast oboma naraz pozwala na przejście przez proces łagodniej.

 

Zaletą Brainspottingu jest to, że pamięć traumy i jej symptomy uwalniają się zarówno, gdy klient ma świadomy dostęp do swojej historii, jak i gdy tego dostępu nie posiada.

 

Metoda ma zastosowanie nawet przy silnie utrwalonych schematach typu współuzależnienie, przywiązanie, obniżone poczucie własnej wartości, głęboko zakodowane emocje i reakcje. Regulują się części mózgu, które są bardzo aktywne w traumie, a powodują zamartwianie się, ciągłe myślenie, depresję, lęk, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

 

Brainspotting umożliwia również pracę ze wspomnieniami, o których nie chce się mówić.

 

Sesje można prowadzić również on-line.

 

Brainspotting to nowatorska metoda leczenia traumy.

Brainspotting można zastosować do przykrych wspomnień z dzieciństwa.

Brainspotting z sprawdza się również u ludzi biorących leki psychotropowe

 

Brainspotting można robić zarówno z otwartymi, jak i zamkniętymi oczami.