Ustawienia

 

Ustawienia systemowe według Berta Hellingera. zwane również ustawieniami rodowymi, konstelacjami rodowymi.

 

Ustawienia pozwalają poznać źródło problemu na głębokim poziomie uwzględniając współzależność osób w rodzinie, firmie czy innej grupie. W ustawieniach można zobaczyć, jaką mamy relację z miłością, pieniędzmi czy chorobą.

 

Do pracy indywidualnej ustawień wykorzystuje się figurki i rekwizyty. Klient wybiera postacie i ustawia je w przestrzeni. Ponieważ ustawia się podświadomie, obraz który się wyłania pokazuje tzw. ukryte dynamiki w systemie rodu. Czym są te dynamiki? Są to różnego rodzaju uwikłania, które powodują zastój – w życiu, w związkach, finansach, w rozwoju osobistym Do najczęstszych dynamik należą:

 

  • zamiana ról z rodzicem. Dziecko staje się rodzicem dla swojego rodzica i bierze na siebie jego los i cierpienie. Może się to objawiać tym, że dziecko poucza swojego rodzica, jak ten ma żyć, krytykuje, czuje się niejako lepsze, mądrzejsze. Bierze podświadomie ciężar rodzica na swoje barki i tym samym utyka w jakiejś sferze swojego życia. Tu najczęściej stoją osoby z silnym rysem ratownika, wybawcy. Czasami jest to odczuwane jako zlanie się z rodzicem.

 

Zaburza to pierwotny porządek w rodzie, zgodnie z którym młodsi w systemie rodu nie mogą brać na siebie nierozwiązanych spraw starszych.

Pracujemy wtedy nad oddaniem rodzicowi odpowiedzialności za jego los i nad pójściem do własnego życia.

 

  • odrzucenie matki lub ojca. Wynika z doświadczenia trudnego dzieciństwa. Traumy są na tyle głębokie, że przyćmiewają dobre momenty lub blokują na nie pamięć. W skrajnych przypadkach następuje wyparcie, że cokolwiek dostało się dobrego od rodzica lub odrzucenie tego jako zbyt małego w kontraście do doznanych krzywd. W efekcie nie ma się dostępu do całej swojej siły życiowej i powstaje blokada na to, co dobrego może przyjść od życia. W tym przypadku pracę nad sobą trzeba wesprzeć jeszcze innego rodzaju psychoterapią, np. regresingiem, brainspottingiem czy radykalnym wybaczaniem.

 

Pracujemy nad poszerzeniem perspektywy – co wpłynęło na rodzica, że był taki, a nie inny. Patrzymy na jego historie rodowe. Zrozumienie ułatwia poczucie współczucia i odpuszczenie.

 

Do tej dynamiki zalicza się również tzw. przerwany ruch ku matce (najczęściej) lub ojcu. Ma on miejsce we wczesnym dzieciństwie, gdy matka „znika”, bo idzie do szpitala albo dziecko musi iść do szpitala lub sanatorium albo dziecko jest oddane do dziadków. Koduje się wtedy doświadczenie rozpadu wczesnej więzi z matką, brak zaufania i w głębi duszy dziecko czuje strach przed pełnym otwarciem serca na miłość oczekując podświadomie porzucenia.

Pracujemy wtedy nad dotarciem w ramiona mamy lub taty.

 

  • identyfikacja z członkiem rodziny – babcią, dziadkiem, praprzodkiem, czasami ciocią czy wujkiem. Gdy masz dobrą więź z rodzicami, a twoje emocje i zachowania trudno jest powiązać z traumami z dzieciństwa i młodości, wtedy twoje problemy mogą nie wynikać z osobistej traumy tylko być związane z historią jakiegoś przodka i możesz nieść po nim ból, strach, pokutę czy stratę Dotarcie do tej historii jest pierwszym krokiem, by się z niej wyzwolić. Historia dopełnia się we wnętrzu klienta i przychodzi spokój.
  •  

    Warto znać historie rodowe, popytać się rodziców i dziadków o trudne losy, jak również o dobre rzeczy.

Pracujemy wtedy nad zostawieniem losu przy danym przodku i nad pójściem do własnego życia.

 

  • wykluczenie. Jakiś członek rodu jest wykluczony. Wykluczenie ma miejsce wtedy, gdy się o kimś nie mówi albo mówi się tylko źle, tym samym odsuwając osobę poza system rodu. Są to tzw. czarne owce, często alkoholicy, złodzieje, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, osoby które przekroczyły normy społeczne bądź prawne. Często nie trzeba daleko szukać, bo wykluczony jest ojciec, uznany za przyczynę problemów w rodzinie. Wykluczeni są również Ci, którym wyrządzono jakąś krzywdę.

 

Sumienie rodu” natomiast nie uznaje wykluczenia, stąd młodszy potomek, np. córka, syn, wnuczek, wnuczka pokazuje sobą los tego wykluczonego, przypominając o jego istnieniu, czasami zachowując się tak, jak przodek, czasami idąc w jakąś inną formę autodestrukcji.

Wykluczony przodek może się również objawiać jako choroba. Gdy jest choroba zawsze patrzymy, czy ktoś nie został wykluczony. Pracujemy się tutaj nad przyjęciem członka rodu do systemu.

 

  • utknięcie przy zmarłym. W oczywisty sposób może to dotyczyć przedłużającej się żałoby po stracie bliskiej osoby. Mniej oczywiste tematy dotyczą zmarłych, poronionych dzieci, aborcji czy utraconego bliźniaka.

 

 

Ustawienia pokazują różne historie. Domykamy je poprzez zobaczenie ich, poszanowanie ich i tego, co było odrzucone, przemilczane, wyparte. Szukamy właściwego miejsca dla danej osoby / osób w systemie.

Następuje rozładowanie blokad w polu i energia zaczyna płynąć swobodnie. Możliwe jest wtedy zharmonizowanie relacji.

 

 

 

Sesje można prowadzić również on-line.

 

Ustawienia hellingera, ustawienia rodowe, ustawienia systemowe, warszawa

Ustawienia hellingera, ustawienia rodowe, ustawienia systemowe, warszawaUstawienia hellingera, ustawienia rodowe, ustawienia systemowe, warszawa

Ustawienia hellingera, ustawienia rodowe, ustawienia systemowe, warszawa

 

Ustawienia hellingera, ustawienia rodowe, ustawienia systemowe, warszawa